Obtížné životní situace mohou být zmírněny prostřednictvím sociálních služeb.

Jejich poskytovateli jsou veřejné a nestátní neziskové organizace.

Važme si jich. Sami je můžeme potřebovat.