Polní mše dodala naději

Doba koronavirováv nás probudila nečekanou tvořivost a schopnost poradit si v mimořádných situacích mimořádným způsobem. Nejinak tomu bylo i v případě duchovní podpory našich klientů v Domově pro seniory Bažantnice, p. o., Hodonín. Když kaplan římskokatolické církve v Hodoníně P. Miroslav Kulifaj nemohl za našimi klienty do domova, rozhodl se, že odslouží bohoslužbu venku, před domovem. Tuto specifickou „polní“ mši sledovali klienti v úterý 5. května ze svých pokojů nebo ze společného prostoru chodby. Obě strany si obřad krásně užily a vskutku duchovně „vychutnali“. 

Mgr. Hana Maňáková
vedoucí úseku sociální péče
Domov pro seniory Bažantnice, p. o.