dokonalé, viďte? 

a co když někdy ne?

Obtížné životní situace mohou být zmírněny prostřednictvím SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Jejich poskytovateli jsou veřejné a nestátní neziskové organizace. Važme si jich. Sami je můžeme potřebovat.

'

Obtížné životní situace

V každé etapě života mohou přijít obtížné situace, které dočasně či trvale ovlivňují život člověka. Mohou jimi být věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin.

Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovateli sociálních služeb jsou především veřejné a nestátní neziskové organizace, které k tomu mají oprávnění podle zákona o sociálních službách. Podle typu subjektu je jejich činnost financována z veřejných rozpočtů, grantových programů a soukromých zdrojů.

Sociální služby

Sociální služby směřují k zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti lidského života. Jejich prostřednictvím je zajišťována sociální péče (pečovatelská činnost, osobní asistence, odlehčovací péče, atd.), sociální prevence (raná péče, krizové intervence, terénní programy, atd.) a sociální poradenství.

Tváře kampaně

Pavel Nový

Teresa Branna

Eliška Svobodová

o kampani

Kampaň Můžeme je potřebovat je realizována Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice.  Cílem kampaně je u široké veřejnosti zvýšit povědomí o oblasti sociálních služeb a zároveň systematicky zdůrazňovat klíčovou roli neziskového sektoru v jejich poskytování.

Kampaň je realizována prostřednictvím osvětových videospotů v kinech, audiospotů v rádiích a prostřednictvím sociálních sítí.

(c) 2018, Asociace poskytovatelů sociálních služeb