Dokázaly, že mají srdce na pravém místě

V období od 10. do 27. dubna došlo v Domově pro seniory v Klášterci nad Ohří k dobrovolné preventivní karanténě. Pracovnice přímé péče strávily společně s klienty dlouhých 17 dní. Během nich musely vykonávat nejen péči o klienty, ale i základní úklid. Obětavosti našeho personálu si velice ceníme, všechny dámy ukázaly v této nelehké situaci, že mají srdce na pravém místě a obětovaly svůj čas a pohodlí, aby klienty ochránily před koronavirem. Děkujeme všem klientům a rodinným příslušníkům za trpělivost a všem, kteří nám pomáhají, sponzorují, dodávají ochranné pomůcky a „jedou v tom společně s námi“ v této nelehké době.

Bc. Jana Praková, DiS.
manažer kvality, zástupkyně ředitelky
MÚSS Klášterec nad Ohří