Nouzový stav zpříjemňují rozhovory i virtuální realitou

V Domově pro seniory Chodov na domově B se našim seniorům snažíme zpříjemnit dny, které tráví v době nouzového stavu na pokojích, rozhovory, které s nimi pravidelně vedou kmenové aktivizační pracovnice, kmenové sociální pracovnice a pečovatelé. S klienty si povídáme především o současné situaci a jejich pocitech. Kvůli přísnějším opatřením se snažíme dny seniorů naplňovat individuálními aktivitami, jako je četba z knih, individuální cvičení nebo trénování paměti. Klienti také mají možnost využít například individuální virtuální reality či přenosu fotografií z různých zemí. Individuálně také probíhá keramika nebo aktivita s haptickými pomůckami, které jsou dobré pro trénink jemné motoriky. Kmenové aktivizační pracovnice klientům pravidelně roznáší denní tisk a pro radost také pohledy a přání, které do Domova pro seniory Chodov zasílají děti z mateřských škol. Pro klienty domova je těžké, že je nemůžou navštěvovat jejich blízcí, proto nabízíme alternativu k osobnímu setkávání v podobě video hovorů. Na závěr chceme moc poděkovat za slova podpory, které slýcháme nejen od rodinných příslušníků.

Tým domova B, 
Domov pro seniory Chodov