Paní Miroslava oslavila 95. narozeniny

Paní Miroslava Melichová je od května 2019 klientkou Centra seniorů Mělník. Přestože má velmi drobnou postavu, je stále velmi vitální, má bystrou mysl a smysl pro humor. Má ráda sladké, což dokládá i její přání k 95. narozeninám, kterým byla krupicová kaše s čokoládou.

Paní Miroslava se narodila 27. února 1926. Vychodila měšťanskou školu na Mělníku a následně začala pracovat na okresním soudu. Je matkou tří dětí, které jsou nyní již v důchodu, a potěšení jí dělá 10 pravnoučat.

V roce 1965 jí oslovila paní Macurová, tehdejší vedoucí orgánu péče o děti okresního národního výboru, a paní Miroslava se stala sociální pracovnicí. Chtěla se pokusit vystudovat tehdejší střední školu sociálně-právní, ale podle jejích slov si na to netroufla. Stejně tak jako současné sociální pracovnice působila jako kolizní opatrovnice nezletilých dětí u rozvodu, chodila nebo jezdila místní dopravou či autem s řidičem na sociální šetření do rodin. Postupně vystřídala regiony Kralupsko, Neratovicko, ale i naše Mělnicko. Jak říká, nejčastěji se řešilo zanedbání péče, někdy i záškoláctví, kdy spolupracovala především s diagnostickým ústavem v Dobřichovicích. O všem vypráví velmi zaujatě a citlivě, se zájmem. Vzpomíná, že jí moc bavila práce s lidmi, ale nevadila jí ani administrativa a vedení spisové dokumentace s označením Om a Nom, které je dodnes využíváno.