Současný podzimní dopad pandemie SARS-CoV-2 na sociální služby je mnohonásobně větší než v jarních měsících. Zatímco v dubnu se vyskytoval koronavirus v sociálních službách maximálně ve třech desítkách zařízení, nyní je to již na 600. Počty nemocných klientů pobytových služeb a zaměstnanců všech sociálních služeb jde do tisíců a denní nárůsty jsou ve stovkách. Dochází k výpadku zaměstnanců po desítkách v jednotlivých zařízeních. Ještě nikdy jsme nemuseli čelit takovéto krizi.

Přesto se stále daří poskytovat péči těm nejpotřebnějším, těm nejohroženějším. Je to hlavně díky pracovníkům a zaměstnancům v sociálních službách, ti stále zajišťují každodenní péči a podporu, poskytují sociální služby. Nešlo by to ale bez dobrovolníků, brigádníků a studentů.

Chceme upozornit na ty desetitisíce ochotných, odvážných a odhodlaných lidí, kteří pracují v sociálních službách právě v těchto dnech, týdnech. Chceme jim poděkovat. Považujeme za důležité, aby se o jejich nasazení dozvědělo co nejvíce lidí v České republice. Děkujeme!

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

příběhy

dokonalé, viďte? 

a co když někdy ne?

Obtížné životní situace mohou být zmírněny prostřednictvím SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Jejich poskytovateli jsou veřejné a nestátní neziskové organizace. Važme si jich. Sami je můžeme potřebovat.

'

Obtížné životní situace

V každé etapě života mohou přijít obtížné situace, které dočasně či trvale ovlivňují život člověka. Mohou jimi být věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin.

Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovateli sociálních služeb jsou především veřejné a nestátní neziskové organizace, které k tomu mají oprávnění podle zákona o sociálních službách. Podle typu subjektu je jejich činnost financována z veřejných rozpočtů, grantových programů a soukromých zdrojů.

Sociální služby

Sociální služby směřují k zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti lidského života. Jejich prostřednictvím je zajišťována sociální péče (pečovatelská činnost, osobní asistence, odlehčovací péče, atd.), sociální prevence (raná péče, krizové intervence, terénní programy, atd.) a sociální poradenství.

Tváře kampaně

Pavel Nový

Teresa Branna

Eliška Svobodová

o kampani

Kampaň Můžeme je potřebovat je realizována Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice.  Cílem kampaně je u široké veřejnosti zvýšit povědomí o oblasti sociálních služeb a zároveň systematicky zdůrazňovat klíčovou roli neziskového sektoru v jejich poskytování.

Kampaň je realizována prostřednictvím osvětových videospotů v kinech, audiospotů v rádiích a prostřednictvím sociálních sítí.

(c) 2020, Asociace poskytovatelů sociálních služeb