Výstava v oknech

Výstava v oknech

Nezisková organizace KreBul, o. p. s., poskytuje sociální službu odborné sociální poradenství. Protože jsou prostory centra uzavřeny kvůli vládním opatřením, komunikují sociální pracovníci se svými klienty on-line nebo po telefonu. Již delší čas připravují pro klienty...
Místo literární kavárny tanec

Místo literární kavárny tanec

STOOM DUB, o. p. s., poskytuje ve svém centru dvě sociální služby – sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny pro osoby v nepříznivé sociální situaci s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Centrum...
Když pomáhá služba službě

Když pomáhá služba službě

Nezisková organizace PORTUS PRACHATICE poskytuje sociální a doprovodné služby především dětem a rodinám. V první i druhé vlně pandemie covid-19 se starala v dětských skupinách o malé děti nejen zdravotníků. Ve druhé vlně dokonce hlídají více dětí než v té první,...
Dokázaly, že mají srdce na pravém místě

Dokázaly, že mají srdce na pravém místě

V období od 10. do 27. dubna došlo v Domově pro seniory v Klášterci nad Ohří k dobrovolné preventivní karanténě. Pracovnice přímé péče strávily společně s klienty dlouhých 17 dní. Během nich musely vykonávat nejen péči o klienty, ale i základní úklid. Obětavosti...
Polní mše dodala naději

Polní mše dodala naději

Doba koronavirováv nás probudila nečekanou tvořivost a schopnost poradit si v mimořádných situacích mimořádným způsobem. Nejinak tomu bylo i v případě duchovní podpory našich klientů v Domově pro seniory Bažantnice, p. o., Hodonín. Když kaplan...